A State of Emergency has been declared in Victoria due to the serious risk to public health posed by coronavirus (COVID-19). For more information visit the DHHS website.

Vietnamese interpreting at testing clinic, Sunshine Hospital

30 June, 2020

Bệnh viện Sunshine hiện đang cung cấp dịch vụ thông dịch trực tiếp tại phòng xét nghiệm COVID-19 ở 176 Furlong Road, St Albans vào:

 • Thứ Tư ngày 1 tháng 7 – 4.30 chiều – 6.30 tối VÀ Thứ Sáu ngày 3 tháng 7 – 10 giờ sáng đến 12 giờ trưa
 • Xét nghiệm miễn phí
 • Đậu xe nửa tiếng miễn phí
 • Cũng có cả dịch vụ thông dịch trên điện thoại vào các giờ mở cửa khác của phòng mạch (10 giờ sáng đến 6 giờ tối, 7 ngày một tuần).
 • Hãy đi theo chỉ dẫn tới Phòng Khám Hô hấp

Nếu quý vị có triệu chứng, hãy xét nghiệm – giúp ngăn chặn sự lây lan của siêu vi corona!

Các triệu chứng bao gồm:

 • sốt
 • ớn lạnh hoặc toát mồ hôi
 • ho
 • đau họng
 • thở hổn hển
 • xổ mũi
 • mất khứu giác hay vị giác

Mọi sự tùy thuộc vào chúng ta
Để giúp đỡ lẫn nhau
Để đối xữ tử tế với nhau
Hãy cùng nhau chống lại vi khuẩn Corona.

——————————————-

Sunshine Hospital is providing face-to-face Vietnamese interpreting at its COVID-19 testing clinic 176 Furlong Road, St Albans on:

 • Wednesday 1 July – 4.30pm-6.30pm  AND  Friday 3 July – 10am-12pm midday
 • Testing is free
 • Free half hour parking
 • Phone interpreting services also available at other clinic opening times (10am-6pm, 7 days a week).
 • Follow the signs to the Respiratory Assessment Clinic

If you have symptoms, get tested – help stop the spread of coronavirus!

Symptoms include:

 • fever
 • chills or sweats
 • cough
 • sore throat
 • shortness of breath
 • runny nose
 • loss of smell or taste

It’s up to us.
Unite. Support. Be Kind
Against Coronavirus.